1/27
"Naród Winien jest sobie samemu obronę od napaści i dla przestrzegania całości swojej. Wszycy przeto obywatele są obrońcami całości i swobód narodowych"

art. 11 Konstytucji 3 Maja 1791 rok.

Drogi czytelniku jesteś na stronie Jednostki Terenowej "HUZAR" Stowarzyszenia Ligii Obrony Kraju w Strzelcach Opolskich zapraszamy do zapoznania sie z jej zawartością.
Jeżeli jesteś miłośnikiem przygód, militariów, survivalu, aktywnej historii oręża Polskiego oraz współzawodnictwa w sportach obronnych, to trafiłeś w dziesiątkę  

AMOR PATRIAE NOSTRA LEX

Jednostka Terenowa LOK HUZAR Strzelce Opolskie nie jest organizacją o charakterze ukierunkowanym negatywnie do przynależności narodowych, kulturowych, religijnych, politycznych i rasowych.

Powstała w 2011 roku wskutek działań młodzieży i mieszkańców Strzelec Opolskich, w związku z zainteresowaniami sprawami popularyzacji tradycji patriotycznych, bezpieczeństwa państwa i jego obroności oraz obywatelskiego stosunku do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i słuzby wojskowej

szkolimy się przy wykorzystaniu sprzętu Air Soft Gun

Taktyka

Zielona, Czarna, Czerwona

szkolimy się również z technik wyskokościowych, oraz bytowania w terenie przygodnym